Choose your country / language

BALINIT MILUBIA coated
BALINIT MILUBIA coating for rotary pumps
BALINIT MILUBIA

Hi ha components de dispositius com ara els discs ceràmics de les aixetes, les vàlvules pneumàtiques, els eixos ceràmics i els coixinets de bombes que estan exposats a unes forces operatives extremes durant un llarg període de temps. Perquè aquests dispositius continuïn funcionant de forma fiable durant més temps, cal protegir-ne els components del desgast quan estan sotmesos a grans forces operatives a temperatures elevades. El recobriment dur de ta-C de carboni estructurat sense hidrogen, BALINIT® MILUBIA compleix aquests requisits fins i tot en sec quan altres recobriments han arribat als seus límits.

BALINIT® MILUBIA és extremadament dur i té un coeficient de fricció molt baix. Gràcies a la baixa temperatura de recobriment (< 100 °C), es pot aplicar fins i tots a components fets de materials termosensibles, com ara acers revinguts a baixa temperatura, aliatges d’alumini i fins i tot plàstics.

BALINIT MILUBIA
Material de recobriment ta-C
Tecnologia de recobriment Filtered Arc
Color de recobriment negre
Duresa recobriment HIT [GPa]* 35 - 50
Coeficient de fregament (sec) vs. acer** 0.1 - 0.2
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 450
Temperatura de procés [°C] < 100
Espessor del recobriment [µm] 0.5 – 2
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
**Coeficient de fregament (sec) vs. acer Dades determinades mitjançant el test “ball-on-disc” en condicions de sec amb una bola d’acer conforme a ASTM G99. Durant el rodament, les dades donades poden ser superades.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up