Choose your country / language

BALINIT ALTENSA
Productivity gains, cost efficiency and substantial time savings
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA
BALINIT ALTENSA

Les aplicacions de tallat d’engranatges, fresat d’engranatges i el tallat d’engranatges cònics han de reunir cada vegada més requisits.

Es necessiten temps de mecanitzat més i més curts perquè augmenti la productivitat i al mateix temps els costos siguin menors.

Podrà aconseguir aquest objectiu amb la innovadora solució de recobriment a alta velocitat BALINIT® ALTENSA. Així, es beneficiarà de les ràpides velocitats de tall a altes temperatures, el que comportarà enormes increments de productivitat i eficiència.

BALINIT ALTENSA
Material de recobriment AlCrN-based
Tecnologia de recobriment Arc
Color de recobriment light grey
Duresa recobriment HIT [GPa]* 40 +/-3
Tensió intrínseca [GPa]*** -2 +/-1
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 1100
Temperatura de procés [°C] < 500
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
***Tensió intrínseca [GPa] Mesurat amb XRD i/o mètode de flexió (Equació de Stoney). La tensió tèrmica calculada ha estat restada.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up