Choose your country / language

BALINIT ALCRONA PRO

Les seves eines estan sotmeses a altes tensions a producció, amb fortes càrregues mecàniques i tèrmiques. No obstant això, s'ha d’augmentar la producció. Per a aquestes exigències, hem creat BALINIT® ALCRONA PRO, el recobriment polivalent d’alt nivell per a aplicacions de tall, punxonat i injecció a pressió. Amb aquest recobriment, varem poder superar significativament la corba de rendiment del ja contrastat BALINIT® ALCRONA. El resultat és un recobriment extremadament resistent al desgast amb una duresa en calent i estabilitat al xoc tèrmic excel·lents. En resum: El recobriment universal que proporciona magnífics resultats en el mecanitzat en sec o en humit a altes velocitats de tall.

 • Ampli camp d’aplicació
 • Resistència al desgast excel.lent
 • Estabilitat al xoc tèrmic i duresa en calent excepcionals
 • Velocitat de tall incrementada significativament
 • Major aprofitament i productivitat
Freses de metall dur i d’acer ràpid, freses modulars

Desbast i acabat de

 • Acer, fins a 52 HRC
 • Fundició
 • Mecanitzat en humit, amb mínima lubricació (MQL) i en sec
Broques

Taladrat en

 • Acer, fins a 52 HRC
 • Fundició
 • Mecanitzat en humit, amb mínima lubricació (MQL) i en sec
Freses mare de metall dur i d’acer ràpid, ganivetes i talladors

Tallat d’engranatges en

 • Acer, fins a 52 HRC
 • Mecanitzat en humit, amb mínima lubricació (MQL) i en sec

Eines de conformat i punxonat
Motlles d’injecció d’alumini

Aplicacions de components

Productes alternatius

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up