Choose your country / language

BALINIT ALCRONA PRO

Les seves eines estan sotmeses a altes tensions a producció, amb fortes càrregues mecàniques i tèrmiques. No obstant això, s'ha d’augmentar la producció. Per a aquestes exigències, hem creat BALINIT® ALCRONA PRO, el recobriment polivalent d’alt nivell per a aplicacions de tall, punxonat i injecció a pressió. Amb aquest recobriment, varem poder superar significativament la corba de rendiment del ja contrastat BALINIT® ALCRONA. El resultat és un recobriment extremadament resistent al desgast amb una duresa en calent i estabilitat al xoc tèrmic excel·lents. En resum: El recobriment universal que proporciona magnífics resultats en el mecanitzat en sec o en humit a altes velocitats de tall.

  • Ampli camp d’aplicació
  • Resistència al desgast excel.lent
  • Estabilitat al xoc tèrmic i duresa en calent excepcionals
  • Velocitat de tall incrementada significativament
  • Major aprofitament i productivitat
Paràmetres de procés optimitzats i estructura de capa modificada Perfil de rendiment significativament reforçat
Ampli camp d’aplicació
Resistència al desgast molt elevada i excel·lent duresa en calent Vida útil de les eines millorada enormement en comparació amb recobriments convencionals
Molt bona estabilitat al xoc tèrmic Excel·lents resultats en mecanitzat en sec i en humit a les més altes velocitats de tall
Utilitzable a velocitats de tall significativament més elevades Major aprofitament i productivitat de les màquines
Composició de material base AlCrN Innovador recobriment polivalent

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up