Choose your country / language

Dental instruments and tools
Surgical instruments
Minimally Invasive Surgical (MIS) instruments

Tots els instruments que s'utilitzen per a la cirurgia invasiva traspassen les línies de defensa natural del cos i conseqüentment preparen el terreny per a les infeccions. Un instrument recobert amb BALIMED™ ARGENTA crea una superfície amb efecte antimicrobià. S’ha utilitzat el mètode del test de RL (reducció logarítmica del nombre de bacteris) per demostrar aquest efecte dels nous recobriments PVD dopats amb Ag. Les propietats excepcionals de BALIMED™ ARGENTA d'una ullada.

  • Recobriments PVD de nova generació dopats amb plata (2 a 5 %), per tant, alta eficàcia antimicrobiana
  • Activitat antimicrobiana confirmada per l’ASTM 2180
  • Reducció de 3 logaritmes després dels cicles en autoclau (50 vegades)
  • Efecte no citotòxic (ISO 10993-5)
  • Autoclavable

Productes alternatius

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up