Choose your country / language

BALDIA COMPACT DC
BALDIA COMPACT DC
BALDIA COMPACT DC
Image source/Bildquelle: ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH

Image source/Bildquelle: ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH

BALDIA COMPACT DC

En aplicacions especials en les quals cada micra compta en mecanitzar pols compactades i sinteritzades com el grafit, els metalls durs i la ceràmica, BALDIA® COMPACT DC és la millor opció.

BALDIA® COMPACT DC permet les toleràncies més ajustades en el diàmetre de l’eina i el gruix del recobriment, la qual cosa dona com a resultat un rendiment de l’eina alt i constant, amb toleràncies de trepatge ajustades, i s’aconsegueix una precisió d’acabat extremadament alta.

Amb BALDIA® COMPACT DC també us beneficieu d’un control de qualitat més alt i d’un pretractament químic especial del substrat.

BALDIA COMPACT DC
Material de recobriment C-based (sp3)
Tecnologia de recobriment CVD
Color de recobriment gris
Duresa recobriment HIT [GPa]* 80 - 100
Temperatura màx. de treball [ºC]**** 600
Temperatura de procés [°C] < 900
Espessor del recobriment [µm] 4 - 15
Observació general Totes les dades donades són valors aproximats, depenen de l'aplicació, entorn i condicions de la prova.
*Duresa recobriment HIT [GPa] Mesurat amb nano indentació segons ISO 14577. Per a multicapes, la duresa de les diferents capes varia.
****Temperatura màx. de treball [ºC] Aquests són valors aproximats fora del camp. A causa de la normativa termodinàmica, hi ha dependència de pressió en l'aplicació.

Comentaris o preguntes ? Contacti amb nosaltres

keyboard_arrow_up