\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIMED C a-C:H:W (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
BALIMED DLC a-C:H PACVD ~ 15 - 25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALIMED A TiN Arc 30 +/- 3 ~ 0,6 600 < 350
image

Powered medical instruments

Eliminates the need for lubrication

  • Excellent wear resistance
  • Perfectly suited for rotating high-performance instruments, e.g. dental drills
  • Maintains gears and bearings corrosion free

Download our BALIMED brochure