\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIMED A TiN Arc 30 +/- 3 ~ 0,6 600 < 350
BALIMED TICANA TiCN S3p ≥ 35 ~ 0.6 - < 400
image

Dental abutments

Proven biocompatibility of connecting elements

  • For an aesthetically perfect tooth
  • Stable anchoring of fixed dental replacements
  • Highly wear-resistant

Download our BALIMED brochure

Download application flyer for safe dental applications