\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIMED C a-C:H:W (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
BALIMED DLC a-C:H PACVD ~ 15 - 25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Bone saws

Eliminates or reduces the need for lubrication

  • Antiglare properties, eliminates seizure
  • High-speed operation at low remaining temperatures
  • High abrasion resistance

Download our BALIMED brochure