\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIMED A TiN Arc 30 +/- 3 ~ 0,6 600 < 350
BALIMED DLC a-C:H PACVD ~ 15 - 25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Bone drills and reamers

High and long-term cutting performance

  • Wear-resistant
  • Chemically stable and autoclavable
  • Drill retains sharp edges

Download our BALIMED brochure