\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Spindle bearing shafts

BALINIT DLC or BALINIT DLC STAR protect shaft against seal abrasion

The advantages of BALINIT coated spindle bearings:

  • Sliding wear resistance against seal
  • Higher pitting resistance of bearing raceway

Download application flyer for spindle bearing