\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT C a-C:H:Me (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Roller Bearings

BALINIT C (WC/C)- coated rings, rollers or balls improve lifetime under poor lubricating conditions or in the presence of particle contamination and increase surface fatigue endurance.

Advantages: safe operation under extreme working conditions; fracture-safe alternative to ceramic components.

Download application flyer for piston pumps

Download application flyer for rotary pumps

Download application flyer for compressors

Download application flyer for air conditioning vane compressors