\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT ALCRONA PRO Na bázi AlCrN Arc 36 +/-3 ~0.6 1100 < 500
image

Piston compressors

BALINIT DLC coating of plungers, wrist pins and crossheads reduces the danger of galling and increases piston compressor service life. BALINIT ALCRONA PRO coating of valve plates significantly increases wear resistance.

Advantages: increased efficiency and longer piston compressor service life.

Download application flyer for compressors