\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Collet chucks

BALINIT DLC coating of clamping elements enables sustained clamping force without signs of wear and galling.

Advantages: sustained high clamping forces, high tool change dynamic due to higher surface wear resistance. Reduced lubricant use possible.

Download application flyer for collet chucks