\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT C a-C:H:Me (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT CNI CrN Sputter 18 +/-3 ~0,5 700 < 250
image

Truck Engines

BALINIT DLC -coated wrist pins have the potential to substitute bronze bushing at increasing engine pressures.

Advantages: higher engine pressures, material and assembly cost savings

Download more information on truck engines

Download performance information