\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT CAVIDUR TiN + a-C:H PACVD ~25-35 0,1 - 0,2 350 250 - 350
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Motorsport ChassisFor chassis applications BALINIT CAVIDUR provides advantages like:

  • Coating applied over the hard chromium
  • Reduced seal wear
  • Reduced leakage
  • Improved drivability

Download application flyer for motorsport chassis