\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALIQ CARBOS STAR CrN / a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
BALIQ CARBOS a-C S3p 30–40 0.1 - 0.2 350 < 200
image

Finger followers

BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures.