\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALINIT DLC STAR CrN / a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALIFOR T ta-C Arc > 40 0,1 - 0,2 450 -
BALIFOR M MoN Sputter / Arc 15 – 35 v závislosti od aplikace - 800 -
image

Piston Pins

BALINIT and BALIFOR coatings allow modifications in the system design. This results in less components needing to be assembled.