\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALITHERM IONIT
BALITHERM IONIT OX
image

Synchronizer Rings

Synchronizer rings treated with BALITHERM IONIT demonstrate improved mechanical properties, significantly increased endurance strength and good frictional and sliding properties. No reworking is required after nitriding.