\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALITHERM IONIT OX
image

Differential shafts

Differential shafts treated with BALITHERM IONIT OX acquire optimal corrosion protection, improved mechanical properties, increased endurance strength, reproducible dimensional change and good frictional and wear behaviour.