\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALITHERM IONIT OX
BALITHERM IONIT
image

Brake Disks

Treatment with BALITHERM IONIT OX increases the wear resistance and, due to the corrosion protection afforded, gives the brake disk an elegant appearance free of red rust.