\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALTONE dekorativní barvy
BALINIT DLC a-C:H PACVD ~15-25 0,1 - 0,2 300 < 250
BALINIT C a-C:H:Me (WC/C) Sputter 8-12 / 12-15 0,1 - 0,2 300 < 250
image

Aircraft interior design

Cabin fixtures can be coated with BALTONE coatings offering a wide range of colour to match your aircraft interior. Black and grey coloured coatings make instrument dials non reflective.