\uf1ad
Vyberte vhodný produkt
×
×
Řešení Povlakový materiál Technologie povlakování Mikrotvrdost HIT (GPa) Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Max. provozní teplota [°C] Teplota procesu
BALORA PVD MCrAlY NiCrAlY (Ni, Ni/Co, Co) Arc 7 - 11 - 1200 400 - 500
image

Turbine Hot Section

BALORA™ PVD MCrAlY is the next generation of high-density MCrAlY coatings, which use PVD Arc technology for components inside the hot section to withstand the extreme conditions and prevent hot corrosion and component oxidation.