\uf1ad

Povrchová úprava ovlivňuje kvalitu povlaku

Povrchová úprava ovlivňuje kvalitu povlaku

Povrch komponentu nebo nástroje má rozhodující vliv na nanášení povlaku.

Předpoklady pro dokonalou kvalitu povlaku:

Pro nástroje a komponenty
  • Povrchy musí být lesklé. Nesmí být pochromované, pasivované (ST úprava), nitridované v lázni
  • Broušené povrchy musí být prosté mikroprasklin, oxidačních vrstev a překalených zón a nesmí být vyrobeny za použití hrubého brusného kotouče.
  • Aby břity po nanesení povlaku dosahovaly plného výkonu, musí být prosté otřepů a ostřin.
  • U nástrojů a komponent používaných při obrábění elektrickým výbojem (EDM) se z důvodu snížení utváření „bílé vrstvy“ doporučují vícenásobná seříznutí. Obecně platí, že dobrá přilnavost povlaku na povrch obrobený elektrickým výbojem je možná tehdy, pokud byl tento povrch upraven mikrotryskáním.
  • Leštěné povrchy musí být prosté zbytků lešticích chemikálií.
  • Fotoleptané povrchy lze povlakovat bez nutnosti předběžného ošetření za předpokladu, že jsou prosté reziduí a skvrn. Podklady musí být zbavené také rzi, třísek, vosku, adhezivních pásek, barev, natavených zbytků plastu, plísní apod.
  • Díly musí být zbaveny abrazivního prachu, zbytků čisticích prostředků a otisků prstů.
  • Díly by měly být odmagnetizovány.
U plastových dílů doporučujeme
  • nanést povlak ihned po procesu vstřikování do formy.
  • dobře navržený vstupní prostor pro snížení vnitřního pnutí.
Kontakty
ePD Team
Pokovení plastů ePD
T: +49 7476 62 69 – 0
Kontakty
Germany
Importovat jako VCF
Kontakty