\uf1ad

Měřicí techniky pro zajištění kvality povlaků Oerlikon Balzers

Měřicí techniky pro zajištění kvality povlaků Oerlikon Balzers

Normované zkušební postupy zaručují spolehlivé a vždy srovnatelné výsledky pokud jde o kvalitu povlaků.

Zkušební metody pro zajištění kvality

MetodaAtributyPředpokladyPřesnostDestruktivní pro
Kalotový brusTloušťka povlakuGeometrie, drsnost0,3 - 0,5 μm

Povlak

ano

Substrát

ano

XRF Tloušťka povlaku Geometrie, složení (prvek) 0,3 - 0,5 μm ne ne
Tvrdost dle Rockwella (HRC) Tvrdost substrátu Tvrdost substrátu Geometrie ± 1 HRC ano ano
Zkouška dle Rockwella Přilnavost povlaku Tvrdost substrátu Geometrie ± 0,5 třída HF ano ano
Měření barevnosti Barva povlaku Rovinný povrch ± 1 CIELAB-jednotka ne ne
Kontaktní stylus profilometr Drsnost Geometrie * ne ne

* Funkce testovacích podmínek

Určení tloušťky povlaku pomocí kalotového výbrusu

Při tomto procesu měření se do povlakovaného substrátu vybrousí pomocí ocelové kuličky sférická prohlubeň. Vzniklá kalota se změří a z výsledku se vypočítá tloušťka vrstvy povlaku.

1 Rockwell – diamantový hrot
2 povlak
3 substrát
4 povlak s HRC vpich (pohled shora)

Tloušťka povlaku určená pomocí kalotového výbrusu.

Kontrola přilnavosti Rockwellovým testem

Při klasické kontrole tvrdosti podle Rockwella (DIN 50103) se síť trhlin případně odlupování povlaku na okraji vpichu vyhodnocuje na základě obrazu světelného mikroskopu. Následuje zařazení do jedné z šesti tříd přilnavosti.

1 Rockwell – hrot
2 povlak
3 substrát
4 povlak se sférickou prohlubní (pohled shora)

Zkouška přilnavosti povrchu Rockwellovým testem

 

Kontakty