\uf1ad

BALIQ CARBOSAmorfní uhlíkový povlak, který přesahuje standardní DLC

×
BALIQ® CARBOS - Valve train group
BALIQ® CARBOS on cam shafts for racing engines show improved performance when compared to conventional hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR on finger followers show superior wear resistance to hydrogenated DLC coatings at highest contact pressures
Piston pins of racing engines coated with BALIQ® CARBOS or BALIQ® CARBOS STAR show less wear and higher lifetime compared to hydrogenated DLC coatings
BALIQ® CARBOS - Valves and piston ring
BALIQ® CARBOS is the superior coating against very abrasive fibres due to its high hardness and low surface roughness
BALIQ® CARBOS - The flow of intelligence
BALIQ® CARBOS - The amorphous carbon coating that goes beyond DLC

Amorfní uhlíkový povlak bez obsahu vodíku (a-C) BALIQ® CARBOS od společnosti Oerlikon Balzers se vyznačuje výjimečnou kombinací vysoké tvrdosti, nízkého tření a nízké drsnosti.

BALIQ® CARBOS překonává hydrogenované povlaky DLC v mnoha technických aplikacích, kde kontaktní tlak a kluzná rychlost reagují extrémním způsobem. Díky vysokému podílu tetra vazeb (50–60 %) poskytuje BALIQ® CARBOS podstatně vyšší odolnost proti abrazivnímu opotřebení než DLC.

 • Výhody

  Výhody

  • Unikátní kombinace vysoké tvrdosti, nízké míry opotřebení, nízkého součinitele tření a nízké drsnosti.
  • Výrazně lepší výkon oproti konvenčním DLC pro náročné tribologické aplikace.
  • Nízká procesní teplota, která umožňuje širší škálu materiálů substrátu.
 • Specifikace

  Specifikace

  BALIQ CARBOS
  Povlakový materiál a-C
  Struktura povlaku S3p
  Barva povlaku černá
  Tvrdost povlaku HIT[GPa]* 30–40
  Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.1 - 0.2
  Max. provozní teplota [°C]**** 350
  Teplota povlakování [°C] < 200
  Typická tloušťka povlaku [µm] 1,5–2,5
  Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
  *Tvrdost povlaku HIT[GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
  **Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
  ****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
 • Ke stažení

  Ke stažení

 • Výkon
 • Aplikace

  Doporučená aplikace

  Aplikace – komponenty

Kontakty