\uf1ad

BALINIT MILUBIAPovlak ta-C bez obsahu vodíku, odolávající extrémním tribologickým podmínkám

×
S povlakem BALINIT MILUBIA
Povlak BALINIT MILUBIA pro rotační čerpadla
Povlak BALINIT MILUBIA pro pneumatické ventily

Komponenty přístrojů, jako jsou keramické těsnicí kotouče ve vodních uzávěrech, pneumatické ventily, keramické hřídele a ložiska čerpadel, jsou po dlouhou dobu vystaveny extrémním provozním silám. Aby tyto přístroje pracovaly spolehlivě po delší dobu, je nezbytné chránit jejich komponenty před opotřebením při vysokých provozních silách a zvýšených teplotách. Strukturovaný tvrdý uhlíkový povlak ta-C bez obsahu vodíku BALINIT® MILUBIA splňuje tyto požadavky i za sucha, když ostatní povlaky dosáhly svých limitů.

BALINIT® MILUBIA je extrémně tvrdý a má velmi nízký součinitel tření. Vzhledem k nízké teplotě povlakování (<100 °C) může být povlak dokonce aplikován na komponenty vyrobené z materiálů citlivých na teplo, jako jsou oceli popouštící při nízkých teplotách, slitiny hliníku, a dokonce i plasty

Máte zájem o vysoce účinný povlak z tvrdého uhlíku, který odolává extrémním tribologickým podmínkám při zvýšených teplotách? BALINIT® NALUBIA

 • Výhody

  Výhody

  BALINIT® MILUBIA – vyvinut konkrétně pro požadavky komponent:

  • Tvrdost mikrostrukturního povlaku 35–40 HIT(GPa)
  • Dokonale vhodný pro těsnící kotouče, šoupátkové ventily, keramické hřídele a ložiska čerpadel
  • Trvale nízká provozní síla na keramických těsnicích kotoučích, když se montážní mazací tuk po dlouhém používání vymyje
  • Nízké tření i za sucha udržuje provozní teplotu těsnicích kroužků a kotoučů na nízké úrovni
  • Vhodné pro kovy a elektricky izolační materiály, jako je keramika nebo plasty
  • Nízká teplota povlakování (<100 °C) umožňuje povlakování materiálů citlivých na teplo
 • Specifikace

  Specifikace

  BALINIT MILUBIA
  Povlakový materiál ta-C
  Struktura povlaku Filtered Arc
  Barva povlaku černá
  Tvrdost povlaku HIT[GPa]* 35-45
  Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** 0.1
  Max. provozní teplota [°C]**** 450
  Teplota povlakování [°C] < 100
  Typická tloušťka povlaku [µm] 1–5
  Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
  *Tvrdost povlaku HIT[GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
  **Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
  ****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.
 • Ke stažení
 • Aplikace

  Doporučená aplikace

  Aplikace – komponenty

Kontakty