Choose your country / language

Špičkové univerzální povlaky pro jedinečné výsledky v suchém a mokrém obrábění při nejvyšších řezných rychlostech

BALINIT ALCRONA PRO

Vaše nástroje jsou ve výrobním procesu vystavovány obrovskému mechanickému a tepelnému zatížení. Produktivitu je ovšem zapotřebí stále zvyšovat. Abychom vyhověli těmto požadavkům, vyvinuli jsme univerzální špičkový povlak BALINIT® ALCRONA PRO, který je vhodný pro obrábění, střihání a také pro tlakové lití. S tímto povlakem jsme dokázali výrazně zlepšit křivku výkonnosti již osvědčeného povlaku BALINIT® ALCRONA. Výsledkem je povlak extrémně odolný proti opotřebení, s vynikající tvrdostí při vysokých teplotách a stabilitou při náhlé změně teploty. Krátce shrnuto: Univerzální povlak pro jedinečné výsledky v suchém a mokrém obrábění při vysokých řezných rychlostech.

  • Široká škála aplikací
  • Excelentní odolnost proti opotřebení
  • Výjimečná stabilita při náhlé změně teploty a tvrdost při vysokých teplotách
  • Výrazné zvýšení řezných rychlostí
  • Vyšší využitelnost a produktivita
BALINIT ALCRONA PRO
Povlakový materiál Na bázi AlCrN
Technologie povlakování Arc
Barva povlaku zářivě šedá
Tvrdost povlaku HIT [GPa]* 36 +/-3
Součinitel tření (za sucha) vs. ocel** ~0.6
Vnitřní napětí [GPa]*** ~0.6
Max. provozní teplota [°C]**** 1100
Teplota procesu [°C] < 500
Všeobecná poznámka Všechny uvedené údaje představují přibližné hodnoty; závisí na aplikaci, okolním prostředí a zkušebních podmínkách
*Tvrdost povlaku HIT [GPa] Měřeno nanoindentací podle ISO 14577. V případě vícevrstvých povlaků se tvrdost jednotlivých vrstev liší.
**Součinitel tření (za sucha) vs. ocel Stanoveno „kuličkovým“ testem v suchém stavu s ocelovou kuličkou podle ASTM G99. Během záběhu mohou být uvedené hodnoty překročeny.
***Vnitřní napětí [GPa] Měřeno metodou XRD a/nebo ohybovou metodou (Stoneyho rovnice). Vypočtené tepelné namáhání bylo odečteno.
****Max. provozní teplota [°C] Jedná se o přibližné hodnoty mimo oblast. V důsledku zákonů termodynamiky existuje v aplikaci závislost na tlaku.

Zpětná vazba nebo dotazy? Kontaktujte nás!

keyboard_arrow_up