\uf1ad

Oznámení o ochraně osobních údajů

(Poslední aktualizace: květen 2018)

OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Switzerland a její skupina společností („Oerlikon“) se zavázala chránit vaše soukromí. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsob, jakým společnost Oerlikon zpracovává osobní údaje, které sdílíte, když se na nás obracíte prostřednictvím webových stránek nebo v obchodním styku. Toto oznámení se netýká zaměstnanců společnosti Oerlikon.

 • Kdo zodpovídá za vaše údaje?
 • Jaký typ osobních údajů shromažďujeme a jakým způsobem?
 • Proč shromažďujeme osobní údaje?
 • S kým sdílíme vaše osobní údaje?
 • Budou vaše osobní údaje převedeny do zahraničí?
 • Jak chráníme vaše osobní údaje?
 • Jak dlouho uchováváme vaše údaje?
 • Jaké možnosti ochrany soukromí máte při procházení těchto webových stránek?
 • Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jak je můžete uplatnit?
 • Změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů
Kdo zodpovídá za vaše údaje?

Právnická osoba odpovědná za vaše údaje (tzv. „správce údajů“) závisí na povaze vašeho vztahu s námi. Jste-li uživatelem našich webových stránek, je správcem údajů OC Oerlikon Management AG, Pfäffikon, Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon, Switzerland. Máte-li s námi obchodní vztah (např. současný nebo budoucí zákazník, dodavatel, externí konzultant atd.), je správcem údajů právnická osoba, se kterou jste uzavřeli smlouvu.

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme a jakým způsobem?

Při procházení a používání těchto webových stránek můžete sdílet vaše osobní údaje se společností Oerlikon následujícím způsobem:

 • Osobní údaje, které nám poskytujete: Shromažďujeme osobní údaje, které zadáváte do formulářů nebo datových polí na našich webových stránkách nebo online zdrojích. Tyto informace zahrnují kontaktní informace (například celé jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu, zemi, kde pracujete, a telefonní číslo), odborné posudky, informace o společnosti, kterou zastupujete, komunikační preference, výrobky, které vás a vaši společnost zajímají, emaily zaslané médiím nebo investorům, papírové formuláře vyplněné během událostí, jako jsou veletrhy a vaše fotografie, když se účastníte těchto veletrhů a marketingových akcí, a veškeré další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v obsahu vašich dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů a příspěvků na našem blogu. Některé naše webové stránky umožňují uživatelům zadávat objednávky: tyto webové stránky mohou shromažďovat informace o kreditní kartě za účelem zpracování těchto objednávek.
 • Osobní údaje z jiných zdrojů:Když vstupujete se společností Oerlikon do obchodního vztahu, shromažďujeme obecné základní informace, shromažďujeme však také veškeré informace nezbytné pro dodržování předpisů týkajících se obchodní kontroly a kontroly vývozu nebo informací shromážděných během nebo po akvizicích, dále z veřejných rejstříků, jako je například obchodní rejstřík.
 • Informace shromážděné z vašeho počítače nebo elektronického zařízení: Shromažďujeme údaje o vašem počítači nebo elektronickém zařízení při procházení našich webových stránek a online zdrojů, při používání našich sítí, když se přihlašujete k odběru na sociálních médiích. Na stránkách také používáme soubory cookie. Další informace o tomto tématu a způsobu blokování souborů cookie naleznete v části Zacházení se soubory cookie
Proč shromažďujeme osobní údaje?

Když se s námi dostanete do kontaktu, když s námi vstoupíte do obchodního vztahu nebo se ucházíte o zaměstnání ve společnosti Oerlikon, nebo jen navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme, používáme a zpracováváme vaše osobní údaje. Shromažďování, používání a zpracování vašich osobních údajů se provádí pro následující účely:

 • Za účelem udržování obchodního vztahu při vytvoření účtu v systému CRM.
 • Za účelem zpracování objednávek a nabízení zákaznické podpory vaší společnosti.
 • Za účelem zodpovězení vašich dotazů a odpovědí na vaše žádosti, stížnosti nebo když přijdete do kontaktu s naším oddělením pro styk se sdělovacími prostředky nebo investory.
 • Za účelem zlepšení našich služeb.
 • Za účelem spravování, provozování a udržování našich webových stránek.
 • Za účelem využití našich sociálních médií. Sociální média, která jsou v současné době k dispozici na našich webových stránkách, jsou blog a funkce odkazování pro sdílení obsahu webových stránek s přítelem nebo kolegou prostřednictvím e-mailu nebo platforem sociálních médií. Mějte na paměti, že byste měli pečlivě zvážit, jaké informace o sobě se rozhodnete sdílet s ostatními, když používáte sociální média.
 • Za účelem zaslání marketingové komunikace nebo našeho informačního bulletinu v případě, že jste o to požádali nebo v jako součást našeho obchodního vztahu.
 • Za účelem udělení přístupu k určitým informacím nebo nabídkám.
 • Za účelem komunikace s vámi o dalších záležitostech (zasílání aktualizací a bezpečnostních upozornění).
 • Pro jiné účely, s nimiž jste výslovně souhlasili.
 • Aby se zajistilo, že všechny údaje jsou chráněny z hlediska zabezpečení informací.

Před shromažďováním, zpracováním a používáním vašich osobních údajů vás požádáme o souhlas, je-li to zákonem požadováno. Budeme-li chtít použít vaše osobní údaje k jiným účelům než uvedeným výše, učiníme tak pouze v případě, že to povolují platné zákony nebo pokud jste s tím souhlasili.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů jsou vaše osobní údaje sdíleny s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Společnosti skupiny Oerlikon: Oerlikon je globální organizace a vaše osobní údaje budou přístupné zaměstnancům společnosti Oerlikon na různých místech, aby bylo možné poskytovat lepší služby efektivnějším způsobem.
 • Poskytovatelé služeb třetích stran: Využíváme poskytovatele služeb třetích stran, kteří se podílejí na provedení určitých úkolů a služeb v našem zastoupení a podle našich pokynů. Využíváme externí poskytovatele služeb, kteří nám pomáhají s našimi IT řešeními, hostí naše datová centra, poskytují zákaznické nebo platební služby, doručují elektronickou komunikaci, asistují při předcházení podvodům a provádějí vyhodnocení rizik a zajištění dodržování zákonů o kontrole vývozu, ITAR, zákonů a předpisů týkajících se kontroly obchodu. Jakýkoli poskytovatel služeb třetích stran má přístup pouze k osobním údajům potřebným k výkonu jeho specifických služeb. Tyto třetí strany uzavřely s námi smlouvy o zpracování osobních údajů, které používají pouze pro dohodnutý účel outsourcingu, k ochraně vašich údajů a neprodávají tyto údaje jiným třetím stranám.
 • Platformy a nástroje sociálních médií: Pokud sdílíte obsah těchto webových stránek na sociálních médiích a pokud sdílíte své myšlenky na našem blogu, vaše osobní údaje mohou být viděny nebo sdíleny s ostatními uživateli webových stránek, ale pouze ve spojení s těmito funkcemi.
 • Během fúzí a akvizic: Při obchodních reorganizacích nebo odprodeji majetku prostřednictvím prodeje, fúzí a akvizic, jsou osobní údaje zákazníků a dodavatelů sdíleny se současnými nebo perspektivními odběrateli.
 • Soudy a vymáhání práva: Vaše osobní údaje jsou sdíleny tam, kde jsme k tomu ze zákona povinni. Patří sem případy, kdy jsme povinni reagovat na příslušné žádosti oprávněných státních orgánů nebo tam, kde to vyžadují platné právní předpisy, soudní příkaz, orgány činné v trestním řízení, regulační orgány...
  Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat, ani jinak sdílet se třetími stranami, s výše uvedenou výjimkou.
Budou vaše osobní údaje převedeny do zahraničí?

V rámci účelů uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů a v souvislosti s globální působností skupiny Oerlikon, mohou být vaše osobní údaje převedeny do jiných zemí (např. spoléháme na poskytovatele služeb na podporu našich globálních operací; a když požadujete informace o produktech nabízených jednou z našich dceřiných společností umístěných v zahraničí, mohou být vaše osobní údaje sdíleny s těmito dceřinými společnostmi za účelem správného zodpovězení vašeho dotazu), včetně těch, jejichž zákony na ochranu osobních údajů nedosahují odpovídající úrovně ochrany údajů. Seznam zemí, ve kterých se nachází společnost Oerlikon, najdete na adrese www.oerlikon.com. Po převedení vašich osobních údajů zajistíme, aby byl mezinárodní přenos proveden v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost Oerlikon má zavedená technická a organizační opatření na ochranu vašich údajů a využívá technologických, fyzických a informačních bezpečnostních opatření, pravidel a dalších postupů k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnami, ztrátou, neoprávněnou distribucí a zničením.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Osobní údaje uchováme po dobu potřebnou k naplnění cílů uvedených v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Kromě toho také uchováváme určité osobní údaje v souladu s platnými zákony a předpisy a v souladu s našimi pravidly uchovávání údajů. Pokud již není nutné uchovávat osobní údaje k identifikaci, vaše informace vymažeme, nebo provedeme anonymizaci a agregaci.

Jaké možnosti ochrany soukromí máte při procházení těchto webových stránek?
 • Žádný sběr osobních údajů: můžete se rozhodnout, že nám neposkytnete vaše osobní údaje tím, že se rozhodnete nevyplnit žádné datové pole, pokud vaše identifikace není nezbytně nutná. Mějte na paměti, že pokud se rozhodnete nesdílet některé potřebné informace, nebudeme vám schopni poskytnout požadované služby nebo funkce, nebo odpovědět na váš dotaz.
 • Omezení a možnosti týkající se využití vašich osobních údajů: některé naše internetové/webové zdroje mohou vyžadovat souhlas k používání a zveřejnění vašich osobních údajů, které vám umožní přidání do našeho seznamu kontaktů nebo umožní odebírat náš informační bulletin a aktuální informace o konkrétních tématech. Můžete se rozhodnout, že se k těmto dodatečným funkcím nepřihlásíte. Navíc můžete změnit nebo zrušit jakýkoli souhlas, který jste poskytli s účinností pro budoucnost, nebo použít naše možnosti odstoupení uvedené v našem informačním bulletinu.
Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jak je můžete uplatnit?
 • Je možno požádat o informace o tom, jaké údaje o vás shromažďujeme a jak jsou používány, můžete nás kontaktovat na adrese privacy.corporate(at)oerlikon.com.
 • Je možno podat žádost o opravení nebo smazání vašich osobních údajů, pokud jsou nekompletní nebo nesprávné. Přejete-li si podat takovou žádost nebo máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese privacy.corporate(at)oerlikon.com.
 • Je možno požádat o omezení nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a požádat společnost Oerlikon, aby dále již nezpracovávala vaše osobní údaje, pokud máte k tomu oprávněný důvod, kontaktujte nás prosím na adrese privacy.corporate(at)oerlikon.com.
 • Je možno podat stížnost orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů v zemi, kde se nacházíte nebo kde se nachází váš správce údajů.
Změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů

Změní-li se naše Oznámení o ochraně osobních údajů, společnost Oerlikon umístí na této stránce aktualizovanou verzi zásad, abyste byli plně informováni o typech informací, které shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností mohou být zveřejněny.


Zacházení se soubory cookie

(Poslední aktualizace: prosinec 17, 2015)

1. Obecné

Při návštěvě webových stránek společnosti Oerlikon jsou informace uložené na vašem koncovém zařízení ve formě „souborů cookie“. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení při návštěvě webových stránek. Soubory cookie jsou následně odeslány zpět na webové stránky poté, co se k nim vrátíte: tímto způsobem webová stránka rozpozná vaše zařízení a pamatuje si vaše nastavení. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, navštivte prosím www.allaboutcookies.org nebo www.aboutcookies.org.

Soubory cookie například umožňují společnosti Oerlikon přizpůsobit webové stránky tak, aby lépe odrážely vaše zájmy nebo uložily heslo, které takto nemusíte opakovaně zadávat. Obecně platí, že webové stránky společnosti Oerlikon používají soubory cookie, které jsou nezbytné pro provozování této stránky. Společnost Oerlikon nikdy neshromažďuje osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, pokud k tomu nedáte váš výslovný souhlas.

Nechcete-li, aby společnost Oerlikon rozpoznala vaše koncové zařízení, nakonfigurujte prosím váš internetový prohlížeč tak, aby vymazal nebo blokoval všechny soubory cookie ve vašem zařízení nebo aby zobrazoval varování před uložením souboru cookie. Níže naleznete stručné pokyny, jak postupovat.

Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce webových stránek společnosti Oerlikon již nemusí bez souborů cookie déle fungovat nebo nemusí se zobrazovat správně.

2. Typy souborů cookie, které používáme

Soubory cookie mohou být přiřazeny ke čtyřem kategoriím, v závislosti na jejich funkci a zamýšlenému účelu: absolutně nezbytné soubory cookies, výkonnostní soubory cookie, funkční cookie a cookie pro marketingové účely.

a. Zcela nezbytné soubory cookie
Tyto cookies jsou potřebné pro procházení a používání základních funkcí webových stránek společnosti Oerlikon, jako je například vydávání anonymních ID relací pro sdružování několika dotazů na server.

b. Výkonnostní soubory cookie
Tyto cookies shromažďují informace o používání webových stránek společnosti Oerlikon, včetně například internetových prohlížečů a používaných operačních systémů, názvu domény webu, který jste dříve navštívili, počtu návštěv, průměrné délky návštěvy a navštívených stránek.
Tyto cookies neukládají žádné informace, které by umožnily identifikovat uživatele. Informace, které tyto cookies sbírají, jsou agregovány a jsou proto anonymní. Výkonnostní soubory cookie slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti internetových stránek, a tím ke zlepšení uživatelských zkušeností. Používání těchto cookies můžete zablokovat vytvořením tzv. vylučovacího cookie („exclusion cookie“).

c. Funkční soubory cookie
Tyto cookies umožňují webovým stránkám shromažďovat informace, které uživatel již vložil (jako například identifikace uživatele, volba jazyka nebo umístění uživatele), a jsou sestaveny tak, aby umožňovaly vylepšené a více personalizované funkce pro uživatele. Funkční soubory cookie se také používají k aktivaci požadovaných funkcí, jako je například přehrávání videí.

3. Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“).
uživatelské cookies Google Analytics. V případě aktivace anonymizace IP adresy, Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa zaslána a zkrácena servery společnosti Google v USA.
 Jménem poskytovatele webových stránek společnost Google tyto informace využije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou webových stránek a využíváním internetu poskytovateli webových stránek. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji uchovávanými společností Google. Použití cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v prohlížeči. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci používat plnou funkcionalitu těchto webových stránek. Dále můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a využívala údaje (cookies a IP adresy) tím, že stáhne a nainstaluje plug-in prohlížeče dostupný na:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Deaktivovat soubory cookie

Chcete-li omezit nebo zablokovat soubory cookie webového prohlížeče, které jsou nastavené ve vašem zařízení, můžete tak učinit pomocí nastavení prohlížeče. Možná budete chtít navštívit www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org, které obsahují podrobné informace o tom, jak to udělat na velké škále prohlížečů.

Máte-li další dotazy o Zacházení se soubory cookie, neváhejte nás kontaktovat na info@oerlikon.com.

Změní-li se naše Zacházení se soubory cookie, společnost Oerlikon umístí na této stránce aktualizovanou verzi zásad. Datum poslední aktualizace naleznete výše.

Kontakty