\uf1ad
请选择您适用的产品
×
×
涂层概述 下载
建议 建议 BALINIT C Details Details
替代 替代 BALINIT CNI Details Details
基础 基础 BALINIT A Details Details
无可供下载
image

发动机挂架

BALINIT 涂层减少了微动磨损以及发动机 / 机翼附件系统的腐蚀危险,从而提高了整体可靠性。